Teresia Volotinen

Ajankohtaisia ajatuksia

torstai 10. tammikuuta 2013

Outstanding Books

IBBYn dokumentaatiokeskus on valinnut kaksi suomalaista lastenkirjaa kansainvälisiin Outstanding Books for Young People with Disabilities -kiertonäytteluihin. Selkoteokset ovat:. Seija Samela ja Juha Samela: Valon ja värien maailma (Pieni Karhu)
. William Shakesperare/selkomukautus Mari Elomäki: Romeo ja Julia (Opike/Kehitysvammaliitto)


IBBY Finland, jonka erityispedagogisessa työryhmässä toimin puheenjohtajana, asetti ehdolle neljä suomalaista lasten- ja nuortenkirjaa vuoden 2013 kansainväliseen Outstanding Books for Young People with Disabilities -kokoelmaan, jota ylläpitää Norjan Baerumissa Haugin erityiskoulun ja resurssikeskuksen yhteydessä toimiva IBBYn dokumentaatiokeskus. Valinta oli osittain kaksivaiheinen. Kansalliset IBBY-järjestöt nimeävät omat ehdokkaansa, joista valitaan finalistit kahteen ympäri maailmaa kiertävään Outstanding Books 2013 -näyttelyyn. Kansainvälisiin näyttelyihin valituista teoksista tehdään myös englanninkielinen esittelykirja. Kaikki kansallisten IBBY-järjestöjen nimeämät ehdokkaat pääsevät kuitenkin mukaan IBBY:n dokumentaatiokeskuksen pysyvään peruskokoelmaan.

Tässä IBBY Finlandin Virikkeitä-lehteen numeroon 4/2010 kirjoittamani arvostelu:


Samela, Seija – Samela, Juha
Valon ja värien maailma. Fysiikkaa selkokielellä.
Pieni Karhu 2010
ISBN 978-952-5321-65-4

Valon ja värien maailma on selkokielinen kirja, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta ympäristön ja luonnon tutkimiseen. Se on saanut valtion selkokielitukea.  Teoksen kirjoittajat, Seija ja Juha Samela, toteavat esipuheessaan, että kirja ei ole fysiikan oppikirja, mutta sitä voi käyttää luonnontieteen perusopiskelun tukena.   Asiat onkin esitetty siinä ilman matematiikkaa, joka helpottaa luonnontieteellisen tekstin ymmärtämistä.

Kirja lähestyy ansiokkaasti arkipäivän tuttujen ilmiöiden kautta valojen ja värien ominaisuuksia. Lukijaa kiehtovat teoksen ainutlaatuisen kauniit  Juha Samelan ottamat valokuvat. Kiitosta saakoon myös kirjan selkeä taitto sekä kirjoittajien kyky kiteyttää luonnontieteellinen teksti selkeästi avautuvaksi ja kiinnostavaksi. Tekijäkaksikolta on jo aiemminkin ilmestynyt kaunis luontoaiheinen selkokirja Neljä vuodenaikaa (Pieni Karhu, 2007), jossa kuvataan niin sanoin kuin kuvin uskomattoman hienosti suomalaista luontoa. Kirjan kirjoittajat korostavat luonnon tutkimisen heuristista näkökulmaa, lähestymistapaa luonnonilmiöiden ihmettelystä.

Suosittelen kumpaakin tietokirjaa lämpimästi. Toivoisin erityisesti, että ne hankittaisiin koulukirjastoihin eriyttäväksi materiaaliksi, koska kiinnostavat kuvat houkuttelevat etsimään tietoa kirjan tekstistäkin. Kun teksti osoittautuu helposti avautuvaksi, tiedonjano kiinnostavista ilmiöistä sen kun vain kasvaa! Erityisen kiitos kirjojen kustantajalle, Pienelle Karhulle suuresta teosta kustantaa näin hyvää ja tarpeellista tietoa!

Ei kommentteja: